Sú skryté kamery v zamestnaní legálne?

Kamery a rôzne druhy skrytých kamier sú vo všeobecnosti legálne, ak sú používané na legitímne účely (bezpečnosť, prevencia pred krádežou a pod.). Môžu však existovať právne obmedzenia na miesta, kde kamery môžu byť umiestnené. Napríklad, že monitorovaný priestor musí byť označený, že sa tam nachádzajú kamery. Zamestnanci by mali venovať veľkú pozornosť príslušným firemným pravidlám, ktoré sa zaoberajú monitorovaním na pracovisku a tiež si pozrieť zákon, ktorý sa venuje tejto oblasti.

Legitímne dôvody a metódy monitorovania na pracovisku

V každom štáte existujú zákony, ktoré kontrolujú problémy súvisiace s ochranou súkromia. Všeobecne platí, že zamestnávateľ musí mať oprávnený dôvod na vykonávanie dohľadu na pracoviskách pomocou kamier. Napriek tomu sa denno denne stretávame s množstvom okolností v ktorých sa stretávame s kamerami na pracoviskách (či už ide o naše vlastné pracovisko alebo o pracovisko iných) vrátane predajne potravín, maloobchodných predajní, bánk a ďalších. V každom s týchto prípadov je dôvodom umiestnenia kamier bezpečnosť a prevencia proti krádeži. Tieto dôvodu sú nepochybne legitímne a rozumné. Avšak pri kamerách v kanceláriách, zamestnávateľ by mal zamestnanca oboznámiť s politikou firmy a podať mu dôvody, prečo sú na pracovisku kamery umiestnené.

Tak isto by mali byť zamestnávatelia opatrní pri vykonávaní akýchkoľvek zvukových záznamov na pracovisku z dôvodu existencie štátnych zákonov o odpočúvaní, ktoré sa môžu za takýchto okolností uplatňovať bez ohľadu na to, ako veľmi legitímne by mohli byť dôvody, ktoré viedli zamestnávateľa k odpočúvaniu. Z toho sa dá vyvodiť, že ak kamery na pracovisku nahrávajú aj zvuk, môžu tým porušovať zákon o odpočúvaní.

Umiestnenie kamier v zamestnaní

Ako už bolo spomenuté vyššie, bez ohľadu na štát, súkromné spoločnosti majú spravidla právo na monitorovanie priestorov na pracovisku, ak sa to vykonáva z oprávneného dôvodu. Nie je teda prekvapením, že sa stretávame s kamerami pri vstupoch do budov, v nákupných centrách, pri bankomatoch a podobne. Pri takýchto verejných priestoroch, kde ľudia neočakávajú súkromie, sú tieto kamery chránené zákonom a teda legálne.

Avšak práva na ochranu osobných údajov zamestnancov nie sú vždy úplne zabezpečené. V niektorých štátoch zákon stanovil, že zamestnávateľ môže umiestnením kamier, kde sa čakáva súkromie, porušiť práva na ochranu osobných údajov. Niektoré príklady oblastí pracoviska, ktoré môžu porušiť právo na ochranu súkromia v niektorých štátoch, zahŕňajú toalety, šatne, priestory na prestávku a podobne. Štáty sa v tomto značne líšia, že ktoré konkrétne oblasti pracoviska môžu byť oprávnene monitorované a preto je najlepšie konzultovať to s personálnym zamestnancom alebo s pracovnou agentúrou, aby ste zistili konkrétnejšie informácie.

Ak zamestnávateľ zneužíva kamery a vytvára tak neprípustné pracovné prostredie, môže to byť považované za obťažovanie a diskrimináciu. Z tohto dôvodu je dôležité skontrolovať zákon v tejto oblasti konzultáciou s advokátom, ktorý má skúsenosti s podobnými prípadmi týkajúcich sa kamier na pracovisku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *